Bác sĩ Vũ Hồng Lân

BS. CKI. Vũ Hồng Lân đã có 21 năm kinh nghiệm học chuyên khoa I (CK1) tại Học Viện Quân Y, kinh qua nhiều vị trí công tác tại Bệnh viện 7B Quân khu 7 cũng như Hà Nội. Bác sĩ chuyên điều trị khoa nội, khoa ngoại, siêu âm, chẩn đoán hình ảnh. Hiện tại bác sĩ Vũ Hồng Lân đang làm việc tại phòng khám đa khoa Thái Hà và là tham vấn cho trang tin sức khỏe sotaybacsi.

Recent Posts by this Author

Đăng ký ngay để nhận tin mới mỗi ngày!

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form